ทำ seo รับทำ seo สอน seo BY SEOHOT.NET

การคืนเงิน

เนื่องจาก seohot.net ต้องเสียภาษี ตามหน้าที่
และถ้ามีการคืนเงิน จำเป้นต้องขอเอกสารเพื่อไปอ้างอิง
หากลูกค้าต้องการขอเงินคืนตามเงื่อนไข
ขอส่งเอกสารมาที่ อีเมล์ ตามนี้ครับ

สำเนาบัตรประชาชน
1. เซ็นต์กำกับ สำเนาถูกต้อง
2. ระบุ ว่า “เอกสารนี้ ใช้เพื่อ เป็นหลักฐานการคืนเงิน จำนวน ….. บาท”
3. ระบุ เลขที่บัญชี ธนาคาร

| |

Copyright © 2013. All Rights Reserved.